Борлуулалтын үйл явц

GTL эрчим хүчний систем Хүчтэй техникийн судалгаа, хөгжүүлэлтийн дизайн, үйлдвэрлэл, мэргэжлийн борлуулалтын баг, стандартчилагдсан үйлдвэрлэлийн систем, хуудас металл CNC боловсруулах төхөөрөмж, лазер хайчлах машин, үйлдвэрлэлийн туршилт болон бусад дэвшилтэт механик тоног төхөөрөмжөөр хэрэглэгчдийг эдийн засгийн болон боломжийн багцаар хангах эрчим хүчний шийдлүүд.GTL нь үйлчилгээг өөрийн зарчим болгон авч, технологийн шинэчлэлийг эрэлхийлж, үйлчлүүлэгчидтэй үргэлж хамт байж, ялалтад хүрдэг.