Компанийн соёл

Байгууллагын эрхэм зорилго /
Хэрэглэгчийн сорилт, дарамтад анхаарлаа төвлөрүүлж, өрсөлдөхүйц хүч, чадлын шийдэл, үйлчилгээгээр хангах, үйлчлүүлэгчдэд хамгийн их үнэ цэнийг бий болгох;


Байгууллагын алсын хараа /
Дэлхий нийтийн алсын хараа, дэлхийн жишигт нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний компани гэдгээрээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн;


Аж ахуйн нэгжийн хөгжлийн бодлого /
Эв нэгдэл, дэвшил, судалгаа, шинэчлэл, менежментийг сайжруулах, брэнд бий болгох;


Аж ахуйн нэгжийг хөгжүүлэх хөшүүрэг /
Шинэчлэл ба шинэчлэл, багийн нарийвчлал, ажилтнуудын сэтгэл ханамж;


Гутай хүмүүсийн чанар /
Нарс шиг бүрэн бүтэн байдал, ган шиг тууштай байдал, далай шиг тэсвэр тэвчээр, салхи шиг үйлдэл.

vbutyjgh

bvnmyui

hgkhj

jhgkhj